LiveBlog/381/Th1CnsMemhLsPetr8ZJpxP5i_EY_6339eruswUtgBkqNCvuxE1PNY48I8v51-Manuelle---kind-klein.jpg

De complexe echtscheiding

3 MIN READ
Manuelle Devilee Manuelle Devilee

Twee intelligente mensen. Goede baan, mooi huis, mooie auto. En drie nog mooiere kinderen. Toch is er haat, nijd en strijd. Er moeten koppen rollen. Het liefste die van de ander. Maar wat jullie niet zien is dat er al koppen rollen. Die van de kinderen.

Verschuiving in jeugdzorg

Toen ik begon met werken als jeugdbeschermer, kwam ik maar weinig zaken tegen waarin de problematiek rondom de scheiding van twee ouders centraal stond. In die tijd bestonden mijn casussen voornamelijk uit huiselijk geweld, kindermishandeling, verslaving, psychische problemen bij ouders en kinderen of verwaarlozing. Of soms een combinatie van allemaal. De laatste jaren zie ik de problematiek binnen de jeugdzorg verschuiven. Natuurlijk is al het bovenstaande niet plotseling verdwenen. Wel zijn de casussen rondom scheiding toegenomen waardoor de overige problematiek naar de achtergrond verschuift.

Ouders die elkaar niks meer gunnen. Ouders die vechten om broodtrommels, trainingspakken, haarspeldjes of kleren. Ouders die zich niet beseffen dat de strijd die zij met elkaar aangaan de kinderen belast. Integendeel, ze lijken hun gedrag goed te praten. Door zichzelf voor te houden dat ze het voor de kinderen doen. De realiteit is dat hoe langer het vechten doorgaat, hoe schadelijker dit is voor de kinderen die hier tussenin zitten.

Olie op het vuur

Lange tijd heb ik gedacht dat een jeugdbeschermingsmaatregel een bijdrage kan leveren aan het stoppen van deze strijd. Tegenwoordig zet ik daar steeds vaker mijn vraagtekens bij.

Soms voelt het voor mij namelijk alsof onze betrokkenheid juist olie op het vuur gooit. Ouders hebben dan iemand om hun beklag tegen te doen en om al het negatieve over de andere ouder bij neer te leggen. Ze verwachten dat de jeugdbeschermer dan de andere ouder zal aanspreken en tot op de bodem zal uitzoeken of hij of zij de waarheid spreekt.

De ervaring leert daarom dat het mengen, vanuit de jeugdbescherming, in hun strijd vaak resulteert in nog meer strijd. Richting elkaar en de jeugdbescherming. De hulpverlening komt dan in een neerwaartse spiraal terecht. Spreek je de ene ouder aan op het gedrag en de andere ouder niet, dan wordt dat gezien als partijdigheid. Evenals het wijzigen van een visie binnen een traject vanuit de jeugdbescherming, of het meegaan in de wensen van de kinderen die toevallig ook overeenkomen met de wensen van een ouder.

Hoe kan je vanuit de hulpverlening de situatie van de kinderen verbeteren als alles wat je doet/inzet nog meer strijd oplevert?

In plaats van zich zorgen maken over de, volgens hen, eventuele partijdigheid van de jeugdbescherming, zou het zo krachtig zijn als ouders daadwerkelijk aan de slag zouden gaan met de feedback die wij hen geven. In plaats van het opbouwen van dossiers tegen de jeugdzorg voor een eventuele klachtenprocedure of tuchtcommissie, zouden zij die energie beter kunnen gebruiken om zich te focussen op zichzelf en hoe zij er kunnen zijn voor hun kinderen.

Kindgesprekken

In de praktijk zie ik dat de strijd tussen de ouders de wensen en behoeften van de kinderen in de weg staat. De vele kindgesprekken die ik heb gevoerd in deze situaties leveren vaak weinig op. Op het moment dat ik ouders, in overleg met de kinderen, een terugkoppeling geef over de gesprekken, reageren ouders met; Dat heeft de andere ouder bij mijn kind ingefluisterd, of Ik heb het nagevraagd en mijn kind zegt iets anders tegen mij.

Eigenlijk belast ik, als jeugdbeschermer, de kinderen met deze kindgesprekken. Het doel van deze gesprekken is dat ouders gaan inzien hoe hun kinderen zich voelen door de terugkoppeling die ik hen geef van de gesprekken. Als deze niet serieus worden genomen en ouders verhaal gaan halen bij hun kinderen over hetgeen ik terugkoppel, dan zie ik dat de gesprekken zinloos zijn. Het belast de kinderen die toch al in een lastige situatie zitten. Als ouders zelfs niet meer in staat zijn om naar de boodschap van hun eigen kinderen te luisteren, wat gaat er dan nog wel helpen?

Lose-lose fase

Het is duidelijk dat de verandering bij de ouders zelf ligt. Of zou moeten liggen. Dit is nodig om schade, loyaliteitsconflicten, ouderverstoting en bedreiging in de identiteitsontwikkeling te voorkomen. Helaas is de situatie meestal zo ver geëscaleerd wanneer gezinnen met echtscheidingsproblematiek bij de jeugdbescherming terechtkomen, dat een verandering verwachten bij ouders vaak niet meer realistisch is. Hun focus ligt op dat moment al te veel op de andere ouder. En vooral op wat hij of zij anders zou moeten doen. Beseften zij zich maar dat om de wereld voor hun kinderen te veranderen, zij bij zichzelf moeten beginnen.

Makkelijker gezegd dan gedaan. In het gedwongen kader terechtkomen met echtscheidingsproblematiek, is vaak een garantie dat ouders al in de ‘lose-lose fase’ zitten van de escalatielader van Glasl. Vaak is de problematiek en de gedachtegang van ouders in deze fase niet meer op te lossen.

Kan een Ondertoezichtstelling bijdragen aan het voorkomen van meer escalaties tussen ouders, en rust voor de kinderen? Die vraag vind ik lastig te beantwoorden. Eerlijk gezegd heb ik weinig zaken snel en positief afgerond waarin echtscheidingsproblematiek op de voorgrond stond.

Het antwoord blijf ik jullie dus schuldig.

Artikel delen?
Zien ze mij wel als mens?

Soms, als ik naar huis rijd en mijn werkdag overzie, vraag ik me af: zien mensen mij wel als mens? Als jeugdbeschermer sta ik er voor de kinderen. Kinderen die het niet zo getroffen hebben in het leven, kinderen die zelf niet kunnen benoemen wat zij nodig hebben en kinderen van liefdevolle ouders, die om wat voor redenen dan ook overweldigd zijn door het opvoederschap en die het daardoor niet altijd lukt om goede keuzes te maken. Daarnaast ben ik er voor ouders, om samen te werken, samen een weg te vinden voor de beste toekomst voor hun kind. Maar mijn goede bedoelingen, als jeugdbeschermer en als mens, worden soms over het hoofd gezien. 

“Kak, vergeten mijn voicemail af te luisteren!”

Mijn to do-lijst is meer dan een A4 lang. In mijn mailbox zitten 84 ongeopende mailtjes. Mijn WhatsApp heeft 19 onbeantwoorde berichten. Teams heeft vier berichten te lezen. In ons registratiesysteem staan 17 notificaties voor me klaar. Drie afspraken in mijn agenda.

Een leeuw

Een voorlopige ondertoezichtstelling én een crisis uithuisplaatsing. De Raad voor de Kinderbescherming belt ons om over te dragen. Mijn collega en ik hebben weinig informatie, maar er moet wel gehandeld worden. Het raadsrapport is zeer kort. Jij bent in ieder geval een klein jongetje van 9 jaar die niet meer bij zijn opa en oma kan wonen. Mijn collega en ik zitten in de auto naar jou toe. Onderweg leest zij me voor uit het summiere dossier dat wij tot onze beschikking hebben. Er is weinig informatie, je bent niet eerder in zicht geweest bij het wijkteam, Veilig Thuis of bij ons. 

Harteloos?

Daar lig je dan in bed, na te denken over de werkdag. Allerlei situaties en gedachtes passeren, zo ook de woorden van deze moeder; harteloze gezinsvoogden. Op het moment dat ik daar bewust bij stil sta, komt dit binnen en raakt het mij. Ik harteloos? 

Het zal wel een lastig kind zijn

Als professional probeer je een kind te helpen en loop je soms tegen een muur op die je niet had verwacht. Zouden we alleen hulp toe moeten kennen als we een kind niet lastig vinden? Zeker in ons vak zou het verleden niet uit moeten maken. Zelfs wanneer we wel een ‘lastig’ kind voor ons zouden hebben, wijzen we dan alle hulp af en verdient hij of zij dan geen kansen? 

De bloggers

Over ons

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kwetsbare kinderen en het versterken van gezinnen en jongeren. Samen met het gezin of de jongere versterken we wat goed gaat en gaan we aan de slag met wat beter kan en moet. Met onze blogs geven we een inkijkje in ons werk: met verhalen over onze drive, wat ons raakt, wat ons verrast en waar we op vastlopen.

Blijf op de hoogte

    © Copyright 2023 De Jeugd- en Gezinsbeschermers
    Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.