Over

Suzanne

Van belang in mijn werk vind ik dat de communicatie met de gezinnen transparant is en dat de verwachtingen naar elkaar duidelijk zijn.

Suzanne is bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers naast jeugdbeschermer ook (methodisch) mentor, ze helpt nieuwe collega’s in mijn team met inwerken. Daarnaast start ze binnenkort als Methodisch Mentor, hierbij ondersteunt ze zowel nieuwe als ervaren collega’s op het gebied van methodegetrouw werken, planmatig en werken met het gezin in de praktijk.

Suzanne: “Toen ik aan mijn opleiding begon wist ik al dat ik in de Jeugdbescherming wilde werken. De reden: ik vind dat alle kinderen het recht hebben om veilig op te kunnen groeien. In de media zie ik veelal negatieve beelden van de jeugdzorg, daarin ontbreekt vaak de nuance. Met mijn blogs wil ik mensen een kijkje geven in het werk wat we dagelijks doen. En daarin vind ik het belangrijk om met jullie te delen met welke dilemma’s en situaties ik en mijn collega’s te maken krijgen.”

Laatste artikelen van Suzanne

Ik was toch ooit die bitch en jij die agressieve jongen?

De stoep staat vol met mensen. Vooral buren. Maar ook politie. Ik denk wel acht man. Allemaal voor jou, een jongen van vijftien jaar. Want de situatie is inmiddels zo geëscaleerd, dat het thuis niet meer veilig is. Niet voor jou, maar ook niet voor je omgeving. Dus heeft de kinderrechter besloten dat je per direct uit huis moet. Daarom sta ik hier, ik ben vanaf vandaag jouw Jeugd- en Gezinsbeschermer.

Ook werken in de jeugdzorg?  Kijk op www.werkenbijpartnersvoorjeugd.nl

Over ons

De Jeugd- & Gezinsbeschermers staat voor de bescherming van kwetsbare kinderen en het versterken van gezinnen en jongeren. Samen met het gezin of de jongere versterken we wat goed gaat en gaan we aan de slag met wat beter kan en moet. Met onze blogs geven we een inkijkje in ons werk: met verhalen over onze drive, wat ons raakt, wat ons verrast en waar we op vastlopen.

Blijf op de hoogte

    © Copyright 2023 De Jeugd- en Gezinsbeschermers
    Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.